برنامه «مجمع وعاظ انقلابی» برای دیدار با خانواده شهدا

برنامه «مجمع وعاظ پیشرو» برای دیدار با خانواده شهدا

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “برنامه «مجمع وعاظ پیشرو» برای دیدار با خانواده شهدا” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. سید امیر عبدالملکی

۱۳ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...