تجربیات امیر قویدل راهگشای ارتقای آمادگی‌های رزمی نیروهای مسلح شد

آزمایشات امیر قویدل راهگشای ارتقای آمادگی‌های رزمی نیروهای م...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “آزمایشات امیر قویدل راهگشای ارتقای آمادگی‌های رزمی نیروهای مسلح شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. سردار سرلشکر

۱۶ دی ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
تجلیل از فرماندهان و مدیران شاخص منابع انسانی کشور

تجلیل از فرماندهان و مدیران مهم منابع انسانی کشور

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “تجلیل از فرماندهان و مدیران مهم منابع انسانی کشور” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. در هفتمین همایش

۱۷ تیر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...