دعایم کن که صبر زینبی داشته باشم

دعایم کن که صبر زینبی داشته باشم

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “دعایم کن که صبر زینبی داشته باشم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. گروه حماسه و جهاد دفاع

۲۱ آبان ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
ماهواره‌برهای ایرانی از «کاوشگر» تا «سپهر»

ماهواره‌برهای ایرانی از «کاوشگر» تا «سپهر»

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “ماهواره‌برهای ایرانی از «کاوشگر» تا «سپهر»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. گروه دفاعی ایمنی دفاع پرس ـ

۷ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...