نمایشگاه کتاب دفاع مقدس خوب تبلیغ نمی‌شود/ مشغول تدوین کتابی در مورد شهدای مدافع حرم هستم

کنفرانس کتاب دفاع مقدس خوب تبلیغ نمی‌شود/ سرگرم تدوین کتابی ...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “کنفرانس کتاب دفاع مقدس خوب تبلیغ نمی‌شود/ سرگرم تدوین کتابی در باب شهدای مدافع حرم هستم” که امیدواریم مورد بهره

۲۸ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...