روایت خانواده شهید فرج‌زاده از تحقق یک آرزو/ وقتش بشود می‌روم

روایت خانواده شهید فرج‌زاده از تحقق یک آرزو/ وقتش بشود می‌رو...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “روایت خانواده شهید فرج‌زاده از تحقق یک آرزو/ وقتش بشود می‌روم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۲۰ فروردین ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
مرصاد، فروغ جاویدان منافقین را به دروغ جاویدان مبدل ساخت

مرصاد، فروغ جاویدان منافقین را به دروغ جاویدان مبدل تولید

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “مرصاد، فروغ جاویدان منافقین را به دروغ جاویدان مبدل تولید” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۴ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
آمادگی مقابله با انواع تهدیدات و تکنیک‌ها را داریم/ هوانیروز در عملیات مرصاد، منافقین را تار و مار کرد

آمادگی جلوگیری از انواع تهدیدات و مهارت ها را داریم/ هوانیرو...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “آمادگی جلوگیری از انواع تهدیدات و مهارت ها را داریم/ هوانیروز در عملیات مرصاد، منافقین را تار و مار کرد”

۳۰ تیر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...