ماهنامه شاهد یاران ویژه خلبان شهید «غفور جدی» منتشر شد

ماهنامه بیننده یاران ویژه خلبان شهید «غفور جدی» پخش شد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “ماهنامه بیننده یاران ویژه خلبان شهید «غفور جدی» پخش شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...