مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت منصوب شد

مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت منصوب شد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت منصوب شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...