مراسم هفتمین روز درگذشت مادر شهیدان دقیقی برگزار می‌شود

مراسم هفتمین روز درگذشت مادر شهیدان دقیقی برگزار می‌شود

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “مراسم هفتمین روز درگذشت مادر شهیدان دقیقی برگزار می‌شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۱۰ دی ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...