روشنگری برای مردم از مهم‌ترین رسالت‌های اصحاب رسانه است

روشنگری برای مردم از جدی ترین رسالت‌های اصحاب رسانه است

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “روشنگری برای مردم از جدی ترین رسالت‌های اصحاب رسانه است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۱۸ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
برگزاری نشست «آزاداندیشی؛ ضرورت، راهبردها و آسیب‌شناسی»

اجرا نشست «آزاداندیشی؛ ضرورت، راهبردها و آسیب‌شناسی»

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “اجرا نشست «آزاداندیشی؛ ضرورت، راهبردها و آسیب‌شناسی»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...