«فیلشاه» برگزیده روز اول جشنواره فجر منتقدان سینمای انقلاب شد

«فیلشاه» انتخاب روز اول جشنواره فجر منتقدین سینمای انقلاب شد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “«فیلشاه» انتخاب روز اول جشنواره فجر منتقدین سینمای انقلاب شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
سینمای دفاع مقدس با برخورداری از ویژگی‌های جذاب فروش موفقی خواهد داشت

سینمای دفاع مقدس با استفاده از خصوصیت‌های دلنشین فروش درستی ...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “سینمای دفاع مقدس با استفاده از خصوصیت‌های دلنشین فروش درستی خواهد داشت” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۵ تیر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...