شهید «حججی» در‌ برابر دشمن یک «آه» هم نگفت/ شهدا با خدا معامله کردند

شهید «حججی» در‌ برابر دشمن یک «آه» هم نگفت/ شهدا با خدا معام...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “شهید «حججی» در‌ برابر دشمن یک «آه» هم نگفت/ شهدا با خدا معامله کردند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما

۸ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...