مهارت‌آموزی سربازان پس از پایان خدمت باید به اشتغال منجر شود

مهارت‌آموزی سربازان بعد از انتهای خدمت باید به اشتغال منجر ش...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “مهارت‌آموزی سربازان بعد از انتهای خدمت باید به اشتغال منجر شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
تلاش برای ارائه تسهیلات بانکی به دانش آموختگان دوره‌های مهارت آموزی سربازی

تلاش برای معرفی تسهیلات بانکی به دانش آموختگان دوره‌های مهار...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “تلاش برای معرفی تسهیلات بانکی به دانش آموختگان دوره‌های مهارت آموزی سربازی” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۹ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...