همه از موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت حمایت کنند

همه از موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت خدمات رسانی کنند

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “همه از موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت خدمات رسانی کنند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...