فراخوان دومین کنگره ملی «ترنم حماسه» منتشر شد

فراخوان دومین نشست ملی «ترنم حماسه» پخش شد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “فراخوان دومین نشست ملی «ترنم حماسه» پخش شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ

۲۵ خرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
روایت تاریخ دفاع مقدس در قالب موسیقی/ معترضان به اجرای سمفونی «خرمشهر» ایرانی نیستند

روایت تاریخ دفاع مقدس در شکل موسیقی/ معترضان به اجرای سمفونی...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “روایت تاریخ دفاع مقدس در شکل موسیقی/ معترضان به اجرای سمفونی «خرمشهر» ایرانی نیستند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...