دوره پیشرفته کارگردانی با حضور اساتید مطرح سینما

دوره پیشرفته کارگردانی با حضور اساتید مطرح سینما

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “دوره پیشرفته کارگردانی با حضور اساتید مطرح سینما” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ

۱۹ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
اشکالات جشنواره فجر/ ارکستر ملی بهترین قطعات «سالار عقیلی» را اجرا کرد

اشکالات جشنواره فجر/ ارکستر ملی بهترین قطعات «سالار عقیلی» ر...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “اشکالات جشنواره فجر/ ارکستر ملی بهترین قطعات «سالار عقیلی» را اجرا کرد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۲۴ دی ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
بعضی‌ها فراموش کرده‌اند که خرمشهری هم وجود داشته است

برخی‌ها فراموش کرده‌اند که خرمشهری هم وجود داشته است

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “برخی‌ها فراموش کرده‌اند که خرمشهری هم وجود داشته است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...