فضاسازی شهر برای بزرگترین عید مسلمین

فضاسازی شهر برای بزرگترین عید مسلمین

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “فضاسازی شهر برای بزرگترین عید مسلمین” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و هنر

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
برپایی غرفه کتاب با موضوعات قرآنی در میدان امام حسین (ع)

برپایی غرفه کتاب با موضوعات قرآنی در میدان امام حسین (ع)

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “برپایی غرفه کتاب با موضوعات قرآنی در میدان امام حسین (ع)” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...