ایران، هشتمین قدرت جهان از نظر آمادگی رزمی نیروهای نظام

ایران، هشتمین قدرت جهان از لحاظ آمادگی رزمی نیروهای نظام

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “ایران، هشتمین قدرت جهان از لحاظ آمادگی رزمی نیروهای نظام” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...