ما پایِ شاعر و نویسنده باشرف می‌ایستیم/ روشنفکران در پی رد واقعیت‌های دفاع مقدس بودند

ما پایِ شاعر و نویسنده باشرف می‌ایستیم/ روشنفکران در پی رد ح...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “ما پایِ شاعر و نویسنده باشرف می‌ایستیم/ روشنفکران در پی رد حقیقت‌های دفاع مقدس بودند” که امیدواریم مورد بهره برداری

۱۲ مهر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...