پیکرهای 56 شهید دفاع مقدس از مرز خسروی وارد می‌شود

پیکرهای ۵۶ شهید دفاع مقدس از فاصله خسروی وارد می‌شود

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “پیکرهای ۵۶ شهید دفاع مقدس از فاصله خسروی وارد می‌شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۱۸ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
نمایش تصاویر شهدای تفحص در معراج الشهدای اهواز

نمایش عکس ها شهدای تفحص در معراج الشهدای اهواز

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “نمایش عکس ها شهدای تفحص در معراج الشهدای اهواز” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۱ فروردین ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
بی اعتمادی به آمریکا موضوع جدیدی نیست/ بدقولی مسئولان در تامین اعتبارات کمیته جستجوی مفقودین

بی اعتمادی به آمریکا مسئله تازه ای نیست/ بدقولی مدیران در تا...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “بی اعتمادی به آمریکا مسئله تازه ای نیست/ بدقولی مدیران در تامین اعتبارات کمیته جستجوی مفقودین” که امیدواریم مورد بهره

۸ آبان ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
برای شناسایی شهدا 23 شاخص وجود دارد/ اگر به هویت شهدا شک داشته باشیم آن‌ها را تشییع نمی‌کنیم

برای شناسایی شهدا ۲۳ مهم می باشد/ اگر به هویت شهدا شک داشته ...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “برای شناسایی شهدا ۲۳ مهم می باشد/ اگر به هویت شهدا شک داشته باشیم آن‌ها را تشییع نمی‌کنیم” که امیدواریم

۳۱ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...