هوانیروز ارتش نبود، تلفات سنگینی در زلزله کرمانشاه می‌دادیم

هوانیروز ارتش نبود، تلفات سنگینی در زلزله کرمانشاه می‌دادیم

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “هوانیروز ارتش نبود، تلفات سنگینی در زلزله کرمانشاه می‌دادیم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۷ خرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
بازدید فرمانده نزاجا از مجموعه صنایع شهید زرهرن

بازدید فرمانده نزاجا از سری صنایع شهید زرهرن

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “بازدید فرمانده نزاجا از سری صنایع شهید زرهرن” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار دفاعی

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...