دلخوری از یک مسوول را به دفاع مقدس تعمیم ندهیم

دلخوری از یک مسوول را به دفاع مقدس تعمیم ندهیم

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “دلخوری از یک مسوول را به دفاع مقدس تعمیم ندهیم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۲۳ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، نماد عینی اقتصاد مقاومتی است

سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، نماد عینی اقتصاد مقاومتی است

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، نماد عینی اقتصاد مقاومتی است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۱۴ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
ایران هیچ‌گاه آغاز کننده جنگ نبود/ فرهنگ اصیل کشور ما دفاع است

ایران هیچ‌گاه شروع کننده جنگ نبود/ فرهنگ اصیل کشور ما دفاع ا...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “ایران هیچ‌گاه شروع کننده جنگ نبود/ فرهنگ اصیل کشور ما دفاع است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...